*Zbog tehničkih problema naredni oglas bio je podjeljen samo na oglasnoj tabli Medicine, iz tog razloga produžavamo rok za prijavu na link za pismeni i praktični dio ispita do 25.04. do 10h, kako bi se i studenti sa drugih studijskih programa stigli prijaviti.

 

FARMAKOLOGIJA – medicina, stomatologija i farmacija

Pismeni ispit iz farmakologije će se održati 28.04.2021. godine u 12 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Praktični dio ispita će se održati 29.04.2021. godine u 10.30 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Usmeni ispit iz farmakologije će se održavati nakon praktičnog dijela ispita.

VAŽNO – svi studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita iz farmakologije, isti prijavljuju 29.04.2021. godine na link koji ćemo objaviti taj dan (poslije rezultata praktičnog dijela ispita). Samo studenti koji se prijave taj dan, biće raspoređeni (randomizovano) za usmeni dio ispita.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na pismeni i praktični dio ispita na linku ispod, do 25.04. u 10h časova.

https://forms.gle/1F3nSC9kjSNQBNbQA

 

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

FARMAKOLOGIJA – zdravstvena njega

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na linku ispod, do 25.04. u 10h časova.

https://forms.gle/1F3nSC9kjSNQBNbQA

Spisak studenata za usmeni ispit će biti objavljen do 25.02.

Usmeni ispit počinje od 27.02.

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na linku ispod, do 25.04. u 10h časova.

https://forms.gle/1F3nSC9kjSNQBNbQA

Spisak studenata za usmeni ispit će biti objavljen do 25.02.

Usmeni ispit počinje od 27.02.

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA

Pismeni ispit će se održati 28.04.2021. godine u 12 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, a upis ocjene za studente koji su položili u toku kontinuirane provjere znanja od 27.02.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda na linku ispod, do 25.04. u 10h časova.

https://forms.gle/1F3nSC9kjSNQBNbQA

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

*Usljed trenutne epidemiološke situacija i zauzetosti sala nismo u mogućnosti da praktični održimo (kao u dosadašnjoj praksi) dva dana nakon pismenog dijela ispita.