Poštovane kolege ispit iz  biohemije će se održati 19.04.2022. godine na Farmaciji, sala 1 u 14:30.