Poštovani, ispit iz Biohemije će se održati 4.07.2022. god. u amfiteatru Medicinskog fakulteta u 9 sati.