Poštovani, ispit iz biohemije i kliničke biohemije će se održati u petak , 28.01.2022. god. u 10 sati u biohemijskoj  laboratorij (MF).