Poštovani, kolokvijum iz praktičnog dijela ispita će se održati 5.07. 2021. u laboratoriji u 14:45 min.