Poštovani, kolokvijum iz praktičnog dijela biohemije će se održati 1.09.2022. god. u 10 sati u seminarskoj sali.