Praktični dio ispita iz biohemije održaće se u četvrtak, 04. februara 2021. godine u Laboratoriji za biohemiju na Medicinskom fakultetu sa početkom u 15:30 časova.

Doc. dr sc. Bosa Mirjanić-Azarić