Praktični dio ispita iz Biohemije u junsko-julskom ispitnom roku biće održan:

18.6.2024. u 11h u Laboratoriji za biohemiju

02.7.2024. u 11h u Laboratoriji za biohemiju

 

Spisak studenata koji izlaze na praktični dostaviti na email zana.radic@med.unibl.org