Termin polaganja praktičnog kolokvijuma iz Biohemije:

Babištvo: 03.6. u 11:30h

MLD: 06.6. u 13:30h

Sestrinstvo: 06.06. 14:00h

SI: 06.6. U 14:30h

Fizoterapija: 07.6. u 10:30 (I grupa)

u  11:00 (II grupa)

 

Studenti predstavnici su dužni poslati na email zana.radic@med.unibl.org spisak studenata koji izlaze na praktični kolokvijum.