Kolokvijum iz praktičnog dijela ispita će se održati 3.09. i 24.9.2021 u 15:30 u laboratoriji .

Ispit iz opšte biohemije i biohemije kao i medicinske biohemije će se održati 9.09.2021, 28.09.2021 i 12.10.2021. u 15 sati. Mjesto održavanja će biti naknadno napisano, ovisno o broju prijavljenih studenata.