Pismeni ispit će se održati 6.7.2021. u 13.00 na Farmaciji, sala 3 (seminarska sala).