Farmakokinetika i klinička farmacija – decembarski ispitni rok za apsolvente