FARMAKOLOGIJA – medicina, stomatologija i farmacija

Pismeni ispit iz farmakologije će se održati 05.10.2021. godine u 09:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Praktični dio ispita će se održati 07.10.2021. godine u 09:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Usmeni ispit iz farmakologije će se održavati nakon praktičnog dijela ispita.

VAŽNO – svi studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita iz farmakologije, isti prijavljuju 07.10.2021. godine na link koji ćemo objaviti taj dan (poslije rezultata praktičnog dijela ispita). Samo studenti koji se prijave taj dan, biće raspoređeni (randomizovano) za usmeni dio ispita.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na pismeni i praktični dio ispita na linku ispod, do 01.10. u 09:00 časova.

https://forms.gle/KgktC2xYFjx2CacU8

 

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

FARMAKOLOGIJA – zdravstvena njega

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na pismeni i praktični dio ispita na linku ispod, do 01.10. u 09:00 časova.

https://forms.gle/KgktC2xYFjx2CacU8

 

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na pismeni i praktični dio ispita na linku ispod, do 01.10. u 09:00 časova.

https://forms.gle/KgktC2xYFjx2CacU8

 

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA

Pismeni ispit će se održati 05.10.2021. godine u 09:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, a upis ocjene za studente koji su položili u toku kontinuirane provjere znanja biće od 11.10.2021. godine.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na ispit na linku ispod, do 01.10. u 09:00 časova.

https://forms.gle/KgktC2xYFjx2CacU8

 

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.