Studenti koji planiraju izlaziti na usmeni ispit iz farmakologije u junskom ispitnom roku ili planiraju upis ocjene ako su ispit položili u okviru kontinuirane provjere znanja, moraju se prijaviti na link koji će biti otvoren u petak 18.06. u periodu od 12h do 14h.

Link će biti objavljen na sajtu fakulteta.