FARMAKOLOGIJA – medicina, stomatologija i farmacija

Pismeni ispit iz farmakologije će se održati 23.02.2021. godine u 10 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Praktični dio ispita će se održati 25.02.2021. godine u 10 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Usmeni ispit iz farmakologije će se održavati nakon praktičnog dijela ispita.

VAŽNO – svi studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita iz farmakologije, isti prijavljuju 25.02.2021. godine na link koji ćemo objaviti taj dan (poslije rezultata praktičnog dijela ispita). Samo studenti koji se prijave taj dan, biće raspoređeni (randomizovano) za usmeni dio ispita.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na pismeni i praktični dio ispita  na linku ispod, do 22.02. u 9 časova.

https://forms.gle/s3dcDv2K6CFzJJP47

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

FARMAKOLOGIJA – zdravstvena njega

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na linku ispod, do 22.02. u 9 časova.

https://forms.gle/s3dcDv2K6CFzJJP47

Spisak studenata za usmeni ispit će biti objavljen u toku 22.02.

Usmeni ispit počinje od 23.02.

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na linku ispod, do 22.02. u 9 časova.

https://forms.gle/s3dcDv2K6CFzJJP47

Spisak studenata za usmeni ispit će biti objavljen u toku 22.02.

Usmeni ispit počinje od 23.02.

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA

Pismeni ispit  će se održati 23.02.2021. godine u 10 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, a upis ocjene za studente koji su položili u toku kontinuirane provjere znanja od 23.02.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda na linku ispod, do 22.02. u 9 časova.

https://forms.gle/s3dcDv2K6CFzJJP47

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

Mr pharm. Đukanović Đorđe