MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA NEUROLOGIJU

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

Februarski ispitni rok za predmete Uvod u nauku, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi, Uvod u nauku i pisanje naučnog rada, će biti održan dana 03.marta 2021. godine u 10 sati u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).
Banjaluka, dana 22. februara 2021 godine

Prof. dr sc. med Zoran Vujković