FARMAKOLOGIJA – medicina i stomatologija

Pismeni ispit iz farmakologije će se održati 11.2.2021. godine u 9 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Praktični dio ispita će se održati 15.2.2021. godine u 9 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Usmeni ispit iz farmakologije će se održavati nakon praktičnog dijela ispita.

VAŽNO – svi studenti koji planiraju izaći na usmeni dio ispita iz farmakologije, isti prijavljuju 15.2.2021. godine na link koji ćemo objaviti taj dan (poslije rezultata praktičnog dijela ispita). Samo studenti koji se prijave taj dan, biće raspoređeni (randomizovano) za usmeni dio ispita.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na pismeni i praktični dio ispita  na linku ispod, do 8.2. u 9 časova.

https://forms.gle/CKR2b1rucDzu3AM29

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

FARMAKOLOGIJA – zdravstvena njega

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na linku ispod, do 8.2. u 9 časova.

https://forms.gle/CKR2b1rucDzu3AM29

Spisak studenata za usmeni ispit će biti objavljen do 9.2.

Usmeni ispit počinje od 11.2.

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda za izlazak na linku ispod, do 8.2. u 9 časova.

https://forms.gle/CKR2b1rucDzu3AM29

Spisak studenata za usmeni ispit će biti objavljen do 9.2.

Usmeni ispit počinje od 11.2.

Odustajanje od usmenog dijela ispita je moguće u danu nakon objavljivanja spiska studenata slanjem e-mejla na farmakologija.bl@gmail.com.

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA

Pismeni ispit  će se održati 11.2.2021. godine u 9 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta, a upis ocjene za studente koji su položili u toku kontinuirane provjere znanja od 11.2.

Izlazak na ispit obavezno prijaviti preko e-studenta (pismeni, praktični, usmeni).

Pored e-student prijave, obavezna je i potvrda na linku ispod, do 8.2. u 9 časova.

https://forms.gle/CKR2b1rucDzu3AM29

Na ispitu je obavezno nošenje zaštitnih maski.

 

Mr farm. Ana Golić Jelić

viši asistent