I parcijalni ispit će se održati u terminu predavanja 30.12. ali u Amfiteatru i u plavoj sali Medicinskog fakulteta, zbog velikog broja prijavljenih studenata.