Katedra za infektivne bolesti

Redovni ljetni junsko-julski ispitni rok od 14.06.2021. godine do 09.07.2021. godine za sve godine studija;

  • Test se polaže u ponedeljak, 14.06.2021. od 13 do 14 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta, Save Mrkalja 14 (junski rok) i 28.06.2021. od 13 do 14 časova (julski rok)
  • Raspored kandidata za usmeni ispit biće objavljen na elektornskoj ploči fakulteta
  • Ispitu mogu pristupiti studenti koji imaju potpis šefa katedre, položene seminare iz infektivnih bolesti i položen test
  • Izlazak na ispit i pismeni i usmeni potvrditi kod sekretara katedre na tel. 051 34 24 73

Prof. dr Antonija Verhaz