Poštovani studenti, ispit iz  biohemije  će se održati 9.09. 2021. god. u predavaoni 1 i  2 na Farmaciji