Poštovani , ispit iz medicinske biohemije će se održati 29.11.2022. godine u 15 sati na Medicinskom fakultetu , u laboratoriju.