Poštovani, ispit iz medicinske  i opšte biohemije  će se održati 28.09.2021. na Farmaciji, sala 1.