URGENTNA STOMATOLOGIJA

–  test iz predmeta Urgentna stomatologija biće održan u četvrtak 25.02. u 11:00 časova na Kampusu (dr Đukić)

– usmeni dio ispita biće održan u petak 26.02. u 09:00 časova na Kampusu (prof. dr Tatić)

 

SPECIJALIZANTI

Kolokvijum biće održan u četvrtak 25.02. u 17:30 časova na Kampusu (prof. dr Tatić)