ISPITNI ROKOVI DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA STARI PLAN I PROGRAM

DJEČIJA I PREVENTIVNA  STOMATOLOGIJA- TEST
24.11.2020. 10h
15.12.2020. 10h
09.02.2021. 10h
12.03.2021. 10h
20.04.2021. 10h
18.05.2021. 10h
15.06.2021. 10h
29.06.2021. 10h
07.09.2021. 10h
21.09.2021. 10h
05.10.2021. 10h