Katedra za Patološku fiziolgiju
Medicinski fakultet Banja Luka

ISPITNI ROKOVI ŠK. 2020/21.

ROK: DATUM ODGOVORNI NASTAVNIK
• JANUARSKI………………10.02.2021. Doc. dr Milorad Vujnić
• FEBRUARSKI…………….24.02..2021. Prof. dr Nela Rašeta S.
• APRILSKI………………..26.04.2021. Prof. dr Darko Golić
• JUNSKI……………………16.06.2021. Doc. dr Milorad Vujnić
• JULSKI…………………….30.06.2021. Prof. dr Nela Rašeta S.
• SEPTEMBAR I…………….01.09.2021. Prof. dr Darko Golić
• SEPTEMBAR II…………..15.09.2021. Doc. dr Milorad Vujnić
• OKTOBAR …………………..05.10.2021. Prof. dr Nela Rašeta S.

APSOLVENTSKI ROK: 16.12.2020.

NAPOMENA:
NAVEDENI ODGOVORNI NASTAVNIK ZA SVAKI ISPITNI ROK ORGANIZUJE
TAJ ISPITNI ROK. UKOLIKO STUDENTI IMAJU NEJASNOĆE TREBAJU SE
JAVITI ODGOVORNOM NASTAVNIKU NA UNIBL E-MAIL.

Banja Luka, 18.11.2021. ŠEF KATEDRE:
Prof. dr Nela Rašeta Simović