IZDAVAČKA DJELATNOST MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

U periodu od 1991. do 2021. godine Medicinski fakultet izadao je UKUPNO 207 MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA.

Udžbenik osnovni : 42 kom.
Udžbenik pomoćni : 36 kom.
Stručna knjiga : 39 kom.
Stručna monografija : 51 kom.
Priručnik : 21 kom.
Vodiči : 4 kom.
Izvještaj o istraživanju : 3 kom.
Test za ispite : 1 kom.
Zbornik radova : 10 kom.

Spisak monografskih publikacija Medicinskog fakulteta PREUZMITE OVDJE.

KNJIGE-MONOGRAFIJE

Naučna istraživanja i naučna saopštenja