ИЗДАВАЧКА ДJEЛАТНОСТ МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

У периоду од 1991. до 2021. године Медицински факултет изадао је УКУПНО 207 МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА.

Уџбеник основни : 42 ком.
Уџбеник помоћни : 36 ком.
Стручна књига : 39 ком.
Стручна монографија : 51 ком.
Приручник : 21 ком.
Водичи : 4 ком.
Извјештај о истраживању : 3 ком.
Тест за испите : 1 ком.
Зборник радова : 10 ком.

Списак монографских публикација Медицинског факултета ПРЕУЗМИТЕ ОВДЈЕ.

КЊИГЕ-МОНОГРАФИЈЕ

Научна истраживања и научна саопштења

Дерматовенеролошка пропедевтика

Морфологија централног нервног система са клиничким импликацијама

Књига апстракта Дани клиничке фармакологије