IZDAVAČKA DJELATNOST MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

U periodu od 1991. do 2019. godine Medicinski fakultet izadao je 174 monografske publikacije:

  • Udžbenik osnovni: 37 kom
  • Udžbenik pomoćni: 34 kom
  • Stručna knjiga: 32 kom
  • Stručna monografija: 33 kom
  • Priručnik: 20 kom
  • Vodiči: 4 kom
  • Izvještaj o istraživanju: 3 kom
  • Test za ispite: 1 kom
  • Zbornik radova: 10 kom

Spisak monografskih publikacija Medicinskog fakulteta PREUZMITE OVDJE.