Katedra za Patološku fiziologiju

Medicinski fakultet Banja Luka

 

JESENJI ISPITNI ROKOVI

 

SEPTEMBAR ………………………………………. 25.08.2021.

SEPTEMBAR ………………………………………. 08.09.2021.

OKTOBAR ……………………………………………. 22.09.2021.

OKTOBAR (drugi termin)……………………. 06.10.2021.

 

 

Banja Luka, 05.07.2021.                                                    ŠEF KATEDRE:

Prof. dr Nela Rašeta Simović