MEDICINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE, SANITARNOG INŽENJERINGA  I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 

Junski rok

Junski ispitni rok za predmete Uvod u nauku (Zdravstvena njega), Metodologija naučnoistraživačkog rada, Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi, Uvod u nauku i pisanje naučnog rada  (radiološka tehnologija), Uvod u nauku (Sanitarni inženjering) će biti održan dana 17.juna 2021. godine u 10 sati i 30 minuta u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 

Julski rok 

Julski ispitni rok za predmete Uvod u nauku (Zdravstvena njega), Metodologija naučnoistraživačkog rada, Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi, Uvod u nauku i pisanje naučnog rada  (radiološka tehnologija), Uvod u nauku (Sanitarni inženjering) će biti održan dana 05.jula 2021. godine u 10 sati i 30 minuta u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

Banjaluka, dana 03.juna 2021. godine.

 

Odgovorni nastavnik:

Prof. dr sc. med Zoran Vujković