MEDICINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE, SESTRINSTVA, SANITARNOG INŽENJERINGA, MLD, BABIŠTVA I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 Junski ispitni rok za predmete studijskih programa Sestrinstva, Zdravstvene njege, Sanitarnog inžinjeringa, MLD, Babištva i Radiološke tehnologije (koje je predavao Prof. dr Zoran Vujković) će biti održan dana   11 . juna 2024. godine u 09 sati i 30 min u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 

Julski ispitni rok za predmete studijskih programa Sestrinstva, Zdravstvene njege, Sanitarnog inžinjeringa, MLD, Babištva i Radiološke tehnologije (koje je predavao Prof. dr Zoran Vujković) će biti održan dana   24. juna 2024. godine u 09 sati i 30 min u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 

 Banjaluka, dana 03. juna 2024. godine.

 

Odgovorni nastavnik:

Prof. dr sc. med Zoran Vujković