MEDICINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE, SESTRINSTVA, SANITARNOG INŽENJERINGA, MLD, BABIŠTVA I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 Junski ispitni rok za predmete studijski programa Sestrinstva, Zdravstvene njege, Sanitarnog inžinjeringa, MLD, Babištva i Radiološke tehnologije (koje je predavao Prof. dr Zoran Vujković) će biti održan dana  16. juna 2022. godine u 10 sati i 00 min u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 Julski ispitni rok za predmete studijski programa Sestrinstva, Zdravstvene njege, Sanitarnog inžinjeringa, MLD, Babištva i Radiološke tehnologije (koje je predavao Prof. dr Zoran Vujković) će biti održan dana  30. juna 2022. godine u 10 sati i 00 min u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 Banjaluka, dana  07. juna 2022. godine.

 

Prof. dr sc. med Zoran Vujković