Klinički staž za internu medicinu po programu će se održati treću , četvrtu i  petu sedmicu marta :13 do 31.mart 2023  god  : ukupno 75 časova, formirano  je  13  grupa  studenata

KLINICKI-STAZ-VI-godina-medicina