Kolokvijum iz praktičnog dijela biohemije / opšte biohemije održaće se 23. aprila 2021. u 15.30 u laboratoriji za biohemiju na Medicinskom fakultetu.
Doc. dr Bosa Mirjanić-Azarić