Martovski ispitni rok za apsolvente iz Patološke fiziologije

Katedra za Patološku fiziologiju

 

O B A V J E Š T E NJ E

(APSOLVENTSKI ROK MART 2021.)

 

APSOLVENTSKI ROK IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA STUDENTE FARMACIJE; MEDICINE I STOMATOLOGIJE STARI PROGRAM, ĆE BITI 24.03.2021. (SRIJEDA) U 9:00 ČASOVA.

 

Banja Luka, 12.03.2021.                                                  ŠEF KATEDRE:

                                                                                         Prof. dr Nela Rašeta Simović