Medicinska biohemija-rezultati praktičng ispita, 03.05.2022.