U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju akademskog kalendara za akademsku 2020/21. godinu broj: 02’94-3.1334-5/20 od 25.6.2020. godine dajemo:

 

Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2020/21. godinu, septembar i oktobar (svi studijski programi)

Farmakologija i toksikologija

Pismeni ispit  / Odgovorni nastavnik

24.8 – odgovorni nastavnik prof. dr Lana Nežić

7.9 – odgovorni nastavnik prof. dr Šatara

21.9 – odgovorni nastavnik doc. dr Stojaković

5.10 – odgovorni nastavnik prof. dr Lana Nežić

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANJA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

Praktični ispit – 2 dana poslije pismenog ispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita. Zbog epidemiološke situacije, za sada, nema izvlačenja ispitivača već katedra sama pravi raspored polaganja.
Usmeni ispit – neposredno po polaganju praktičnog ispita.
Položeni pismeni ispit važi 1 šk.godinu (npr.ako ste položili pismeni i praktični u junu,2021.god., važi do oktobra 2022.god.).
Svi studenti moraju prijaviti ispit elektronski u stud. službu i kod asistenta. Asistent će na sajtu dati objašnjenje kako da se prijavite na Katedru.

Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo i fizioter.) koji su položili testove i praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima. Studenti se moraju prijaviti elektronski I na Katedru, da bi mogli napraviti raspored upisa ocjene.

Klinička farmakologija(svi stud.programi)/Odgovorni nastavnik

24.8 – odgovorni nastavnik prof. dr Lana Nežić

7.9 – odgovorni nastavnik prof. dr Šatara

21.9 – odgovorni nastavnik doc. dr Stojaković

5.10 – odgovorni nastavnik prof. dr Lana Nežić