Obavještenje o ispitnim rokovima za šk. 2020/21. godinu (svi studijski programi )
Farmakologija i toksikologija
Pismeni ispit  / Odgovorni nastavnik

1. 11.02.2021. doc.Stojaković
2. 23.2. 2021. prof.Šatara
3. 27.4.2021. prof. Nežić
4. 15.6.2021. doc.Stojaković
5. 28.6.2021. prof.Šatara
6. 3.9. 2021. prof.Nežić
7. 13.9. 2021. doc.Stojaković
8. 6.10.2021. prof.Šatara

 

TAČNO VRIJEME I MJESTO POLAGANjA OGLASIĆEMO 7 DANA PRED ISPIT!

Praktični ispit -2 dana poslije pismenog ispita. “Izvlačenje ispitivača” je na dan objavljivanja rezultata praktičnog ispita. Zbog epidemiološke situacije, za sada, nema izvlačenja ispitivača već katedra sama pravi raspored polaganja.
Usmeni ispit – neposredno po polaganju praktičnog ispita.
Položeni pismeni ispit važi 1 šk.godinu (npr.ako ste položili pismeni i praktični u junu,2021.god., važi do oktobra 2022.god.).
Svi studenti moraju prijaviti ispit elektronski u stud. službu i kod asistenta. Asistent će na sajtu dati objašnjenje kako da se prijavite na Katedru.

Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo i fizioter.) koji su položili testove i praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima. Studenti se moraju prijaviti elektronski I na Katedru, da bi mogli napraviti raspored upisa ocjene.

Klinička farmakologija(svi stud.programi)/Odgovorni nastavnik

1. 11.02.2021. godine, doc.Stojaković
2. 23.2. 2021. godine, prof.Šatara
3. 27.4.2021. prof. Nežić
4. 15.6.2021. doc.Stojaković
5. 28.6.2021. prof.Šatara
6. 3.9. 2021. prof.Nežić
7. 13.9. 2021. doc.Stojaković
8. 6.10.2021. prof.Šatara

APSOLVENTI
Studenti koji studiraju po SPP i apsolventi Bolonja, u mjesecima kad nema ispitnih rokova (novembar, decembar,mart, maj) mogu polagati samo usmeni ispit u zadnjoj sedmici navedenih mjeseci. Studenti moraju predati prijave u studentsku službu (SPP) ili elektronski (Bolonja) i prijaviti ispit kod asistenta. Asistent će na sajtu dati objašnjenje kako da se prijavite na Katedru. Zbog epidemiološke situacije, za sada, nema izvlačenja ispitivača već katedra sama napravi raspored polaganja.
Studenti koji ne dođu na ispit ili odustanu neposredno nakon izvlačenja pitanja ne mogu izaći na naredni rok!!! Odustajanje od ispita se mora prijaviti 48h prije usmenog ispita !!! Za studente (stom.,sestrinstvo,babištvo i fizioter.) koji su položili testove i praktični kroz kontinuiranu provjeru, upis ocjene samo u navedenim rokovima.

Apsolventski rokovi
Farmakologija i klinička farmakologija

1. 27.11.2020.
2. 23.12.2020.
3. 23.3.2021.
4. 24.5.2021