Nastava (predavanja i vježbe) u tekućoj sedmici će se održavati putem “online“ platformi. Termini “online“ nastave za farmakologiju i kliničku farmakologiju će biti poslani predstavnicima godina od strane odgovornih nastavnika za pojedine tematske cjeline.

 

Molimo predstavnike godina da do kraja današnjeg radnog dana (do 16 časova) pošalju svoje podatke (ime i prezime, smijer studija, predmet koji slušate, adresu elektronske pošte, broj telefona) na elektronsku poštu farmakologija.bl@gmail.com, kako bismo mogli na vrijeme poslati termine održavanja nastave koji će predstavnici godina dalje proslijediti kolegama sa godine.

 

Mr farm. Ana Golić Jelić

viši asistent