Katedra za histologiju i embriologiju

 

Obavještenje

 

Usmeni ispit iz Histologije i embriologije kao i Opšte i oralne histologije za studente koji imaju od ranije položen praktični ispit održaće se u srijedu 14.09.2022. godine u 15.o0h.

Katedra