Obavještenje za apsolventski ispitni rok iz Patološke fiziologije

Katedra za Patološka fiziologija

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA APSOLVENTSKI ROK

 

ISPIT IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ZA APSOLVENTE ĆE BITI OD 29.11.2021.

ISPIT TREBA PRIJAVITI DO 25.11.2021.

 

 

Banja Luka, 08.11.2021.                                                 ŠEF KATEDRE

                                                                                          Prof. dr Nela Rašeta Simović