O B A V J E Š T E NJ E
ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK

 OKTOBARSKI ISPITNI ROK IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE POČINJE
22.09.2021.
 IMA 2 TERMINA, TERMINI SU 22.09.2021. i 06.10.2021.
 POTREBNO JE PRIJAVITI ISPIT NAJKASNIJE 72 SATA PRIJE ISPITNOG
ROKA KOJI POČINJE 22.09.2021
 STUDENTI KOJI NE NAMJERAVAJU IZAĆI NA PRVI TERMIN
(22.09.2021), VEĆ NA DRUGI TERMIN OKTOBARSKOG ROKA (06.10.2021)
POTREBNO JE DA SE JAVE LABORANTICI RENATI ALJETIĆ NA e-mail:
renata.aljetic@med.unibl.org NAJKASNIJE DO PONEDELJKA, 20.09.2021. U
e-mailu navesti ime, prezime, broj indexa i studijski program

Banja Luka, 16.09.2021. KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU