MEDICINSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE, SANITARNOG INŽENJERINGA I RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 Oktobarski ispitni rok za sve studente počinje 20.septembra 2021. godine a završava 15.oktobra 2021. godine.

 

Oktobarski rok za predmete Uvod u nauku (Zdravstvena njega), Metodologija naučnoistraživačkog rada (Zdravstvena njega),  Naučnoistraživački rad u zdravstvenoj njezi (Sestrinstvo), Uvod u nauku i pisanje naučnog rada  (Radiološka tehnologija), Uvod u nauku (Sanitarni inženjering) će biti održan dana 27.septembra 2021. godine u 10 sati i 30 minuta u kancelariji Prof. dr Zorana Vujkovića (staro krilo, raniji Dekanat, drugi sprat).

 

Banjaluka, dana 13.09.2021. godine.

 

Odgovorni nastavnik:

 Prof. dr sc. med Zoran Vujković