RASPORED POLAGANJA ISPITA OKTOBAR

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA –Prof.dr Milorad Vujnić

SRIJEDA,27.09.2023. U 13.00 ČASOVA……….MEDICINA

 1. Andrić Martina U           8. Pavić Sanjin    P
 2. Vrhovac Ivana P             9. Radonjić Ognjen   U
 3. Đurić Snježana U           10. Samardžija Mihailo   P
 4. Zubović Ivana P              11. Smiljiž Nataša    U
 5. Karan Tatjana U             12. Stojković Anja    P
 6. Keranović Ivana P         13. Devedlaka Danijela    P
 7. Marić Aljoša P

SRIJEDA,27.09.2023 U 14.00 ČASOVA………….DENTALNA MED. I STOMATOLOGIJA

 1. Bojanić Vedrana P……Dentalna med.   9. Jeremić Dajana P                                                                              ….     stomatologija
 2. Domić Lea P                                    10. Maričić Aleksandra   P
 3. Knežević Marija P                          11. Hamami Amar     P
 4. Prentović Sara P                             12. Obradović Jovana    U
 5. Lekić Jovana P
 6. Begić Paula P
 7. Banjac Olja U
 8. Handanagić Nina U

SRIJEDA,27.09.2023 U 15.00 ČASOVA………………….FARMACIJA DRUGA GOD.

 1. Bursać Bojana P      6. Šinik Anđela    P         11. Žigić Danijel   U
 2. Zdjelar Bojana P      7. Railić Mirna     P
 3. Zdjelar Željana P      8. Gačić Sanja     P
 4. Mandić Ivana P        9. Đuričić Ivana   U

5.Tomić Ivana   P           10. Milošević Katarina    U

Banja Luka,22.09.2023                                                                        Prof.dr Milorad Vujnić