Plan i raspored nastave za zimski semestar akademske 2021/2022 godine

Plan-i-raspored-nastave-Oralna hirurgija 2021 2022

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi plan i raspored predavanja i vježbi za zimski semestar akademske 2021/2022 godine.

NAPOMENA: Prof. dr Zoran Tatić je gostujući profesor i moguće su izmjene termina i mjesta održavanja predavanja. Sve promjene biće oglašene na sajtu fakulteta.

S poštovanjem,

Doc. dr Saša Marin

Šef Katedre za oralnu hirurgiju