Plan i raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar iz Patološke fiziologije šk.2021/2022

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za Patološka fiziologiju

 

 

 

Školska godina Predmet Šifrapredmeta Studijski program Ciklus studija Godina studija Semestar Broj studenata Broj grupa za vježbe
2021/2022. Patološka fiziologija   Dentalna medicina

Stomatologija

Inegrisani Druga

Treća

IV

VI

42

5

3

PLAN I RASPORED PREDAVANJA

Sedmica Predavanje Tematska jedinica Dan Datum Vrijeme Mjesto održavanja Č Nastavnik
I P1 –          Uvod u patofiziologiju, etiologija i patogeneza, zdravlje, bolest i smrt Utorak 22.02.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
I P2 Zapaljenje. Šok. Četvrtak 24.02.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
II P3 Fizički etiološki faktori faktori Utorak 01.03.2022.. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
II P4 Hemijski etiloški faktori Četvrtak 03.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
III P5 Poremećaji metabolizma proteina Utorak 08.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
III P6 Poremećaji metabolizma ugljenih hidrata Četvrtak 10.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
IV P7 Poremećaji metabolizma lipida i patogeneza ateroskleroze Utorak 15.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
IV P8 Poremaćaji metabolizma vode, elektrolita i AB statusa Četvrtak 17.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
V P9 Poremećaji imunog sistema, alergijske reakcije, Autoimunost Utorak 22.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
V P10 Patofiziologija endokrinog sistema I Četvrtak 24.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
VI P11 Patofiziologija endokrinog sistema II Utorak 29.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
VI P12 Test kolokvijum I Četvrtak 31.03.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
VII P13 Poremećaji crvene krvne loze Utorak 05.04.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VII P14 Patofiziologija bijele krvne loze Četvrtak 07.04.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
VIII P15 Poremećaji trombocita i kapilatopatije Utorak 12.04.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
VIII P16 Poremećaji faktora koagulacije i antikoagulacionog sistema Četvrtak 14.04.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
IX P17 Patofiziologija kardiovaskularnog sistema I Utorak 19.04.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
IX P18 Patofiziologija kardiovaskularnog sistema II Četvrtak 21.04.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
X P19 Poremećaji gastrointestinalnog sistema  I Utorak 26.04.2021. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
X P20 Poremećaji gastrointestinalnog sistema  II Četvrtak 28.04.2021. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
XI P21 Poremećaji funkcije bubrega i mokraćnog sistema I Utorak 03.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr Milorad Vujnić
XI P22 Poremećaji funkcije bubrega i mokraćnog sistema II  Četvrtak 05.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
XII P23 Patofiziologija hepatobilijarnog sistema Utorak 10.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XII P24 Poremećaji respiratornog sistema Četvrtak 12.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić
XIII P25 Poremećaji lokomotornog sistema Utorak 17.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Nela Rašeta Simović
XIII P26 Poremećaji funkcije centralnog nervnog sistema Četvrtak 19.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
XIV P27 Poremećaji funkcije perifernog nervnog sistema Utorak 24.05.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Doc. dr sc. med. Milorad Vujnić
XV P28 Test kolokvijum II Četvrtak 02.06.2022. 08:00 – 09:30 Amfiteatar Medicinskog fakulteta 2 Prof. dr Darko Golić

P1, P2, …., P15 – Predavanje prvo, Predavanje drugo, …, Predavanje petnaesto, Č – Časova

 

 

PLAN VJEŽBI

Sedmica Vježba Tip vježbe Tematska jedinica
I V 1 TV Uvodna vježba, funkcionalana ispititivanja, dopunske dijagnostičke metode

 

II V 2 TV+ PB Djelovanje fizičkih etioloških faktora, mehanizmi termoregulacije, hipo i hipertermija

Poremećaji lokalne cirkulacije, arterijska i venska hiperemija, tromboza i embolija

 

III V 3 TV + PV Patofiziologija zapaljenja, lokalni i sistemski zanci, medijatori zapaljenja, groznice, temperaturne krive, određivanje sedimentacije
IV V 4 TV Poremećaj metabolizma proteina, ugljenih hidrata i lipida
V V 5 TV+ PV Poremećaj metabolizma vode i elektrolita, poremećaj acidobazne ravnoteze, regulacija jona kalcijuma
VI V 6 TV Funkcionalno ispitivanje ispitivanje poremeaćaja endokrinog sistema
VII V 7 TV + PV Funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema, elektrokardiografija, poremećaji ritma, infarkt miokarda
VIII V 8 TV + PV Funcionalno ispitivanje crvene krvne loze, KKS, mikroskopski pregled perifernog razmaza krvi, anemije
IX V 9 TV + PV Funcionalno ispitivanje bijele krvne loze, DKS periferni razmaz krvi , leukemije
X V 10 TV + PV Funkcionalno ispitivanje hemostaznog sistema, ispitivanje poremećaja faktora koagulacije, dijagnostičke metode poremećaja broja i funkcije trombocita
XI V 11 TV + PV Funkcionalno ispitivanje digestivnog sistema, poremećaji metabolizma bilirubina, bilirubinske probe u serumu i urinu.

Funkcinalno ispitivanje egzokrinog pankreasa, određivanje aktivnosti amilaze u urinu Funkcionalno ispitivanje bubrežno mokraćnog sistema, fizikalni pregled urina, sediment urina, klirens kreatinina

XII V 12 TV + PV Funkcionalno ispitivanje bubrežno mokraćnog sistema, fizikalni pregled urina, sediment urina, klirens kreatinina
XIII  V 13 TV Funkcionalno ispitivanje poremećaja respiratornog sistema, ispitivanje ventilacijskih funkcija pluća
XIV V 14 TV Funcionalno ispitivanje poremećaja nervnog sistema,  ispitivanje likvora, elektrofiziološka testiranja nervnog sistema

 

XV V 15 TV Provjera znanja, kolokvijum, seminar

 

V1, V2, …., V15 – Vježba prva, Vježba druga, …, Vježba petnaesta,

TV – Teorijska vježba, PV – Praktična vježba

 

 

RASPORED VJEŽBI

Grupa Dan Vrijeme Mjesto održavanja Č Saradnik
G I

G II

Ponedeljak 11:30 – 13:00

13:00 – 14:30

Praktikumza

Patološku fiziologiju

4 Dr med. Aleksandra Krivokuća, str. sar
G III Četvrtak 13:15 – 14:45 Praktikumza

Patološku fiziologiju

2 Dr med. Aleksandra Krivokuća, str. sar.

G I, G II, – Grupa prva, Grupa druga,

Č – Časovi

Banja Luka, 23.02.2022.                                                                                                                                                                                            ŠEF KATEDRE:

Prof. dr sc. med. Nela Rašeta Simović