Plan i raspored predavanja za školsku 2021/22.g.

Poštovani studenti,

prvo predavanje iz dermatovenerologije biće odžano u petak 8.10.2021. u amfiteatru Fakulteta političkih nauka u terminu od 16:45 -17:30 .

U prilogu vam šaljem plan i raspored predavanja za školsku 2021/22.g. uz napomenu  da će plan i raspored vježbi biti organizovan nakon što dobijemo zvanične spiskove studenata upisanih na odgovarajuću školsku godinu.

S poštovanjem,

prof.dr Bogdan Zrnić, šef katedre za dermatovenerologiju

med.unibl.org/…/plan-i-rasp.-dentalna-medicina-2021-22.docx