Katedra za Patološku fiziologiju

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA POČETAK NASTAVE U LJETNJEM SEMESTRU ŠK. 2020/21. G.

 

  • PREDAVANJA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ĆE POČETI

08.03.2021. PO RASPOREDU.

 

  • VJEŽBE (SEMINARI ZA FIZIOTERAPIJU) ĆE POČETI 15.03.2021.

 

RASPORED VJEŽBI PO GRUPAMA ĆE BITI POSTAVLJEN NA WEB SITE  05.03.2021.

 

ZA SVE NEJASNOĆE VEZANE ZA VJEŽBE KONTAKTIRATI ASISTENTICU TATJANU MILOVOJAC NA e-mail tatjana.milivojac@med.unibl.org

 

 

Banja Luka, 04.03.2021.                                                              ŠEF KATEDRE

                                                                                            Prof. dr Nela Rašeta Simović