KATEDRA ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

POTPISI IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE ĆE BITI U SRIJEDU 16.06.2021.

STUDENTI MEDICINE, FARMACIJE II i IV GODINA, DENTALNE MEDICINE i STOMATOLOGIJE I FIZIOTERAPIJE TREBAJU DONIJETI INDEKSE U PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU U SRIJEDU 16.06.2021. 09,00 – 12,00 ČASOVA.

 

 

 

Banja Luka, 14.06.2021.                                                               ŠEF KATEDRE

Prof. dr Nela Rašeta Simović