Studenti koji planiraju izlazak na usmeni dio ispita iz  farmakologije (a imaju položen pismeni dio ispita (M i F) i praktični dio ispita) moraju isti da potvrde na linku ispod, danas (30.6.2022.) do 19h.

https://forms.gle/59r68fWNNdMairAF6

Studenti koji potvrde izlazak na usmeni dio ispita putem gore navedenog linka (a ispit su prethodno prijavili putem e/student platforme) će biti randomizovano raspoređeni za usmeni dio ispita koji će se održati u toku sljedeće sedmice.