Raspored polaganja ispita iz Patofiziologije za januarski ispitni rok-ispitivač Prof.dr Nela Rašeta Simović

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA – RASPORED POLAGANJA ISPITA

Prof. dr Nela Rašeta Simović

 

26.01.2022. (SRIJEDA) u 9,00 č – PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

STOMATOLOGIJA: 1. BULAJIĆ ALEKSANDAR

  1. DABIĆ JOVANA
  2. DESANČIĆ TEODORA
  3. MARJANOVIĆ BORJANA
  4. SMOLJIĆ DAJANA

DENTALNA MED. : 1. LOLIĆ TAMARA

 

27.01.2022. (ČETVRTAK) u 9,00 č – PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

MEDICINA: 1. ANTUNOVIĆ KLAUDIJA ………….usmeni

  1. BAJIĆ SUZANA………………………… usmeni
  2. REGODA MAJA………………………… usmeni
  3. ROLJIĆ JELENA……………………….. usmeni

 

28.01.2022. (PETAK) u 9,00 č – PRAKTIKUM ZA PATOLOŠKU FIZIOLOGIJU

MEDICINA: 1. IGNJIĆ NIKOLINA……………………..praktični

  1. JUKIĆ LEONARDO…………………… praktični
  2. PAVLOVIĆ ALEKSANDAR ……… usmeni (st. program)

 

 

Banja Luka, 25.01.2022.                                                     Prof. dr Nela Rašeta Simović