Raspored polaganja ispita iz Patološke fiziologije za oktobar-prvi termin-Prof.dr Nela Rašeta Simović

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA –  OKTOBAR-PRVI TERMIN 2022.

RASPORED POLAGANJA ISPITA – Prof. dr Nela Rašeta Simović

 

26.09.2022. PONEDELJAK u 9:00 ČASOVA (PRAKTIKUM) – STOMATOLOGIJA

 1. MARJANOVIĆ BOJANA ……………..usmeni
 2. OKOVIĆ ANELA………………………….P
 3. OLAČA DEJAN…………………………….P
 4. UDOVIČIĆ MAGDALENA……………P
 5. HERCEG PETAR…………………………..P

 

 27.09.2022. UTORAK u 09:00 časova (PRAKTIKUM) – MEDICINA                                                              

 1. ANDRIĆ MARTINA…………………..P
 2. BOJANIĆ DAVID……………………….P
 3. BULAJIĆ MARIJA……………………..P
 4. GRBIĆ MARIJA…………………………P
 5. DUBOČANIN DRAGANA………….P
 6. EŠAN SARA ……………………………..usmeni

 

29.09.2022. ČETVRTAK u 09:00 (PRAKTIKUM) – MEDICINA

 1. KNEŽEVIĆ IVANA……………………usmeni
 2. JURIŠIĆ MARKO………………………P
 3. KOVAČEVIĆ ILIJANA………………P
 4. MATIJEVIĆ IVA……………………….P
 5. PERKOVIĆ NIKOLINA……………. P
 6. RADAKOVIĆ GORANA …………..P

 

30.09.2022. PETAK u 09:00 (PRAKTIKUM) – MEDICINA

 1. SEBAI ZUHER………………………..P
 2. TEŠANOVIĆ DRAŽANA………..P
 3. ĆUSKIĆ SARA……………………….P
 4. ĆELIĆ ANĐELA ……………………usmeni
 5. SUBOTIĆ TANJA ………………….usmeni /st. program

 

Upis ocjena iz Biohemijskih testova u patofiziologiji i Kliničke biohemije će biti 29.09.2022. u 13:00 časova. Indexe ostaviti kod laborantice.

 

NAPOMENA: MANTILI SU OBAVEZNI U PRAKTIKUMU. USMENI ISPIT JE ODMAH NAKON PRAKTIČNOG

 

 

Banja Luka, 23.09.2022.                                                   Prof. dr Nela Rašeta Simović