Prezime i ime Smijer Nastavnik Termin
Dobrijević Ivana Medicina doc. Stojaković 3.10. u 11h
Kaurin Zoran Medicina doc. Stojaković 3.10. u 11h
Luka Tejic Medicina doc. Stojaković 4.10. u 11h
Milenović Vladimir Medicina doc. Stojaković 3.10. u 14h
Nikolina Mataruga Farmacija doc. Stojaković 3.10. u 12.30h
Radaković Valentina Farmacija doc. Stojaković 3.10. u 12.30h
Stjepanović Radivoje Medicina doc. Stojaković 3.10. u 14h
Studen Damjan Medicina doc. Stojaković 4.10. u 11h
Tamara Lolić Stomatologija doc. Stojaković 3.10. u 12.30h
Tošić Nikolina Medicina doc. Stojaković 3.10. u 11h

 

Prezime i ime Smijer Nastavnik Termin
Dramac Mariana Medicina prof. Šatara 4.10. u 10h
Josipovic tijana Medicina prof. Šatara 4.10. u 10h
Lazić Vedran Medicina prof. Šatara 4.10. u 10h
Miljić Željka Medicina prof. Šatara 4.10. u 10h
Mrđa Jovana Farmacija prof. Šatara 4.10. u 10h
Nukić Olivera Medicina prof. Šatara 5.10. u 9h
Pandurević Jovana Farmacija prof. Šatara 5.10. u 9h
Rašuo Nikolina Farmacija prof. Šatara 5.10. u 9h
Stojić Marijana Farmacija prof. Šatara 5.10. u 9h
Tanja Janković Farmacija prof. Šatara 5.10. u 9h
Tomić Zorana Farmacija prof. Šatara 5.10. u 9h

 

Prezime i ime Smijer Nastavnik Termin
Brenjo Ksenija Farmacija prof. Nežić 3.10. u 12h
Dujmović Helena Medicina prof. Nežić 3.10. u 12h
Katanic Jovana Medicina prof. Nežić 3.10. u 12h
Licina Tamara Medicina prof. Nežić 3.10. u 12h
Lukić Ranka Farmacija prof. Nežić 3.10. u 12h
Mišković Danijela Medicina prof. Nežić 3.10. u 12h
Perić Marijana Farmacija prof. Nežić 3.10. u 12h
Simić Svjetlana Farmacija prof. Nežić 3.10. u 12h
Svorcan Marija Farmacija prof. Nežić 3.10. u 12h
Tihomirović Saška Farmacija prof. Nežić 3.10. u 12h